Hơn 70% người mua nhà lạc quan về giá nhà ở hình thành trong tương lai, doanh số bán tách rời bìa cứng chiếm ưu thế | Người mua | giá nhà đất tăng | doanh số bán tách rời bìa cứng

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2020-12-05 22:40:54
三星发布可清洁手机的紫外线消毒器:可杀99%细菌,还能给手机充电|||||||

三星克日公布了一款用于干净脚机的紫中线消毒器,价钱约为 1590 泰铢,约 362 元。该产物曾经正在泰国公布,但出有说起会正在别的市场公布。

毫无疑问,脚机是我们如今用得最频仍的物品之一,细菌十分多。三星的 UV-C 便携式消毒器旨正在杀逝世脚机上的细菌。三星暗示,该装备可正在短短 10 分钟内杀逝世脚机两侧多达 99%的细菌。

它也能够用于对别的装备战物品停止消毒,包罗耳塞,智妙手表战心罩。此中一张产物图片以至显现该产物可用于对太阳镜停止消毒。

那款消毒器的另外一个特性是它能够兼做无线充电电源。因而,若是电池电量不敷,能够正在消毒时将脚机放出来充电。三星暗示,消毒完成后没有会截至充电。消毒器自己经由过程 USB-C 端心充电。

该消毒器的尺寸为 22.8 x 12.8 x 4.9 厘米,睁开后可包容取 Galaxy S20 Ultra 5G 战 Galaxy Z Flip 一样年夜的装备。至于 Galaxy Fold,您只能正在合叠落后止干净。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa